งานประชุม AGM 2565

Last updated: 22 Mar 2022  |  278 Views  | 

งานประชุม  AGM 2565

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565
ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมที่บริษัทจัดเตรียม
ผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์ (e-AGM)
ช่องทางเดียวเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies to increase the efficiency and good experience of the website. Privacy Policy