การประชุมผู้ถือหุ้น

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
วันเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 03-09-2564

ข้อบังคับ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565
(วันเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565)

เอกสารเชิญประชุม -
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ - E-AGM)
(วันเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ -
E-AGM) - QR CODE การลงทะเบียนยืนยันตัวตน
(วันเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565)

 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ -
E-AGM) - ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม AGM
(วันเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ -
E-AGM) – แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ประจำปี 2564
(วันเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565)


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ -
E-AGM) - งบการเงิน ประจำปี 2564
(วันเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ -
E-AGM) - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
(วันเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ -
E-AGM) - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(วันเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ -
E-AGM) - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(วันเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ -
E-AGM) - คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)
(วันเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ -
E-AGM) - URL LOG IN เข้าระบบ DAP e-Shareholder Meeting
วันประชุม
(วันเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565)

 

รายงานการประชุม การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
วันเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริษัท 05-05-2564


รายงานการประชุม การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
(วันเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2565)

 


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้