การประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุม – การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
(วันเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (56-1 One Report 2023)
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
(วันเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567)

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม AGM - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
(วันเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567)

คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
(วันเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
(วันเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567)

 

รายงานการประชุม - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
(วันเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่  28 เมษายน 2566)วีดิทัศน์ - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
(วันเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 28  เมษายน 2566 )

หนังสือรับรองบริษัท ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
(วันเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567)

ข้อบังคับบริษัท ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2566 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
(วันเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567)

หนังสือบริคณห์สนธิ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2566 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
(วันเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
(วันเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567)

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
(วันเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566)

 

รายงานการประชุม - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
(วันเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่  23 เมษายน 2567)

วีดิทัศน์ - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
(วันเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567)  

 

 

 

 

 


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้