ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ชื่อจำนวนหุ้น (หุ้น)สัดส่วน (ร้อยละ)
1. บริษัท ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด199,837,47143.44
2. บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)132,300,00828.76
3. บริษัท ทีปกรโฮลดิ้ง จำกัด15,898,9533.46
4. บริษัท ชลบุรีกันยง จำกัด12,862,5002.80
5. นายสุวรรณ พรมีไชย4,950,0001.08
6. นายวีระ นภาพฤกษ์ชาติ3,880,0000.84
7. นายประทีป ทีปกรสุขเกษม3,743,1550.81
8. นางสุภา ยั่งยืนสุนทร2,736,5000.59
Powered by MakeWebEasy.com