รางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม

Last updated: 6 Nov 2018  |  2044 Views  | 

รางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม

    บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และประกาศนียบัตรรับรอง “องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม 2559”  ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว  

    รางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม (Total Innovation Management Award 2016) จัดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศ เพื่อเชิดชูผู้ประกอบการไทยที่มีการจัดการนวัตกรรมทั้งองค์กรได้เป็นอย่างดี และพร้อมเป็นต้นแบบในการส่งเสริมและสร้างความสามารถทางนวัตกรรมให้กับองค์กรในประเทศ

    เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่ให้ความสำคัญต่อนวัตกรรมและมีผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่น สร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้กับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านการให้บริการ (Service) หรือด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process) หรือตัวแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ (Business Model) และการบริหารจัดการสนับสนุนส่งเสริมให้หน่วยงานหรือบุคลากรภายในองค์กรมีความคิดริเริ่มด้านนวัตกรรมในครั้งนี้  

    โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้โครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมผ่านกระบวนการประเมินความสามารถทางนวัตกรรม เพื่อให้ได้แนวทางการยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

     การได้รับรางวัลในครั้งนี้นับเป็นย่างก้าวที่สำคัญ และนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของบริษัทฯ จากวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ที่ยังคงยึดมั่นและดำเนินนโยบายที่จะเป็นผู้นำในตลาด และอุตสาหกรรมผนังมวลเบา เพื่อตอบสนองผู้ที่ต้องการอยู่บ้านที่มีผนัง สวย เบา แกร่ง เย็น และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้นโยบาย 5 ข้อ ของบริษัท คือ

  1. บริษัทจะผลิตผนังมวลเบาทีมีคุณภาพสม่ำเสมอ
  2. บริษัทจะสร้างความภูมิใจสูงสุดให้กับคู่ค้า
  3. บริษัทจะมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
  4. บริษัทจะพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการบริการที่สม่ำเสมอ
  5. บริษัทจะพัฒนาบุคลากรให้มีแนวคิดทันสมัย ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy