ขอขอบคุณ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ที่เปิดโอกาสให้ บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) เข้านำเสนอผลิตภัณฑ์ สมาร์ทบล็อค อิฐมวลเบา ประหยัดพลังงาน เบอร์ 5

Last updated: 7 Nov 2018  |  1477 Views  | 

ขอขอบคุณ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ที่เปิดโอกาสให้ บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) เข้านำเสนอผลิตภัณฑ์ สมาร์ทบล็อค อิฐมวลเบา ประหยัดพลังงาน เบอร์ 5

     บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณ คุณชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ประสันต์ ภูริสุทธิ์ ที่ปรึกษาอาวุโส ทีมสถาปนิก วิศวกร และเจ้าหน้าที่ทุกท่านของ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ที่เปิดโอกาสให้คุณรังสี ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) และทีมงาน เข้านำเสนอผลิตภัณฑ์ สมาร์ทบล็อค G4 อิฐมวลเบา ประหยัดพลังงาน เบอร์ 5 รวมทั้งบล็อคผนังตกแต่งสมาร์ทบล็อค และบริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) หรือ CCP และบริษัท ซีซีพี เพวิ่ง สโตนส์ จำกัด นำโดยคุณอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ และทีมงานเข้านำเสนอผลิตภัณฑ์ เช่น บล็อกปูพื้น บล็อกคันดิน ท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ รางระบายน้ำสำเร็จรูป ถุงดักตะกอน C Bar Wire Mesh และ Electric Precast Duct Bank เป็นต้น เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies to increase the efficiency and good experience of the website. Privacy Policy