"Ventilation Block" บล็อกช่องลมวัสดุตกแต่งผนังที่ช่วยเพิ่มความสว่างปลอดโปร่งให้กับอาคารโรงงาน หรือ คลังสินค้า ได้อย่างเหมาะสม

Last updated: 6 Nov 2018  |  5344 Views  | 

"Ventilation Block" บล็อกช่องลมวัสดุตกแต่งผนังที่ช่วยเพิ่มความสว่างปลอดโปร่งให้กับอาคารโรงงาน หรือ คลังสินค้า ได้อย่างเหมาะสม

การออกแบบ หรือการปรับปรุงพื้นที่ต่างๆตามประเภทการใช้งานล้วนแล้วแต่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เช่นการออกแบบ และปรับปรุงโรงงาน หรือ คลังสินค้า ซึ่งพื้นที่การใช้งานบางส่วนภายในอาคารอาจเป็นพื้นที่ ที่ต้องการแสงสว่าง และลมจากธรรมชาติ เพื่อการหมุนเวียนถ่ายเทของอากาศที่เหมาะสม แต่ก็ยังต้องคงความเป็นส่วนตัวในระดับหนึ่ง การเลือกใช้วัสดุประเภท Ventilation Block ในรูปแบบ "LEGO SYSTEM" จึงถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสม และน่าสนใจ

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy