บทความทั้งหมด

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ขึ้นรับมอบรางวัล asa Platform Selected Materials 2024 ในหัวข้อ Recycled Materials โดยได้รับเกียรติจากคุณชุตยาเวศ สินธุพันธุ์ ประธานจัดงานสถาปนิก67 เป็นผู้มอบรางวัล โดยมีคุณรังสี ทีปกรสุุขเกษม กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ขึ้นรับมอบรางวัล ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 ในงานสถาปนิก67 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2567 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

สมาร์ทคอนกรีต จัดกิจกรรม CSR ถวายอิฐมวลเบา สมาร์ทบล็อค G4 และภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุและสามเณร ณ วัดทุ่งลาดหญ้า จ.กาญจนบุรี ในวันเสาร์ที่ 20 เม.ย. 2567

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) หรือ (SMART) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทั้งนี้ บริษัทได้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ อาคารชลประทีป อ.เมือง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตอิฐมวลเบา สมาร์ทบล็อค G4 ได้จัดกิจกรรมส่งมอบของใช้อุปโภคบริโภค รวมถึงเสื้อผ้า อาหาร ของเล่น และของใช้จำเป็นต่างๆ ที่ขาดแคลน ให้กับมูลนิธิเด็กพิเศษชลบุรี โดยได้รับเกียรติจากคุณครูมยุรี สวัสดี และคุณครูผู้ฝึกสอนทุกท่าน เป็นผู้รับมอบ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

บมจ. สมาร์ทคอนกรีต เรียนเชิญ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.

สมาร์ทคอนกรีต เข้าร่วมสนับสนุนงานวิ่งด้วยกัน (RUN 2 GETHER) ภายใต้คอนเซ็ป Flowerships Beyond Differences โดยจัดขึ้นที่จังหวัดชลบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567

กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน ต.คลองโคน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) (SMART) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

สมาร์ทบล็อค ร่วมกับทีมงาน Wazzadu.com ร่วมบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบประกาศนียบัตรการรับรอง “เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ปีงบประมาณ 2566" ในวันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ ห้องอบรม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

บมจ.สมาร์ทคอนกรีต ร่วมบริจาคสิ่งของแด่โรงเรียนโสตศึกษา จ.ปราจีนบุรี โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.นะรงษ์ ชาวเพ็ชร รวมทั้งคณาจารย์ของโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ

สมาร์ทบล็อค ร่วมกับทีมงาน Wazzadu.com ร่วมบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สมาร์ทคอนกรีต (SMART) เข้าร่วมและสนับสนุนงานวิ่งด้วยกัน (Run2gether Team CHON BURI 12 February 2023)

SMART เข้าร่วมงาน mai FORUM 2022 งานมหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 7 CEO บริษัทจดทะเบียน mai พบปะนักลงทุน

เปรียบเทียบคุณสมบัติเด่นระหว่างอิฐมอญ อิฐบล็อก และอิฐมวลเบา

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) (SMART) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) "SMART" จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมือวันพฤหัสบดี ที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชลประทีป อาคารชลประทีป อ.เมือง จ.ชลบุรี

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัล ผู้ประกอบการธุรกิจดีเด่น ประเภทสิทธิบัตรสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์

SMART จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ณ โรงงาน บมจ.สมาร์ทคอนกรีต อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา

บล็อคผนังตกแต่ง สมาร์ท มิติบล็อค ได้รับการรับรองการจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ สิทธิบัตรเลขที่ 62488

การนำบล็อคผนังตกแต่ง สมาร์ทบล็อค ที่เป็นบล็อกช่องลมมาตกแต่งเป็นฟาซาด (Façade) โดยการ Mixed and Match ลวดลายเพื่อให้ได้ผนังที่มีความสวยงาม โล่ง โปร่ง สบาย โดดเด่นอย่างมีสไตล์ ตัวอย่างร้าน KFC สาขาปั๊ม ปตท บนถนนอ่างศิลา

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิต อิฐมวลเบา สมาร์ทบล็อค ได้จัดทำโครงการจัดหาอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์สู้ไวรัส COVID-19

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมบริจาคอิฐมวลเบา สมาร์ทบล็อค เพื่อก่อสร้างกุฏิสงฆ์ ณ วัดสว่างอารมณ์ ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น

การนำบล็อคดาวกระจายและบล็อคสี่ช่องลมมาทำเป็นฟาซาด (Facade) เพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับตัวอย่างได้อย่างลงตัว

SMART รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2019 ภาคธุรกิจก่อสร้าง จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ''SMART'' จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบ่อทอง โรงแรมชลอินเตอร์ จ.ชลบุรี

ไอเดียการนำบล็อกช่องลม แบบบล็อคดาวกระจายมาตกแต่งทดแทนฝ้าเพื่อช่วยลดการส่องสว่างของแสง และลดความร้อนที่จะส่งผ่านจากหลังคาลงมาสู่พื้นด้านล่าง

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมบรรยายในงานสัมมนา Wazzadu Academy ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ Hotel Design ณ ศูนย์การเรียนรู้วัสดุศาสตร์ และการออกแบบทางสถาปัตยกรรม (TCDC COMMONS W DISTRICT) ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562

คุณรังสี ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) “SMART” นำทัพเข้าร่วมออกบูธในงาน mai FORUM 2019 มหกรรมรวมพลังคน mai ในวาระ mai ครบรอบ 20 ปี ของการดำเนินงาน ในวันที่ 13 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซนเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีนักลงทุนให้ความสนใจเข้าร่วมชมบูธเป็นจำนวนมาก

การนำบล็อกช่องลม สมาร์ทบล็อค หนึ่งช่องลม มาตกแต่งเพื่อช่วยลดแสง และยังช่วยให้อากาศถ่ายเทเข้ามาภายในตัวอาคาร

ตกแต่งบ้านสวยด้วยบล็อกช่องลม สมาร์ท คูณบล็อค (Smart X Block) ทำให้บ้านดูโล่ง โปร่ง สบาย และยังช่วยให้อากาศถ่ายเทภายในบ้านได้เป็นอย่างดี

หลากหลายรูปแบบการตกแต่งผนังบ้านพัก โรงแรม รีสอร์ท และร้านกาแฟ ให้สวย เท่ห์ โดดเด่นอย่างมีสไตล์ ด้วยบล็อคผนังตกแต่ง สมาร์ทบล็อค

บล็อคดาวกระจาย นอกจากจะสามารถใช้เป็นผนังตกแต่งโชว์แนวแล้ว การนำมาทำรั้วบ้านก็ช่วยทำให้บ้านดูโดดเด่น สวย โล่ง โปร่ง อย่างมีสไตล์

ตกแต่งรีสอร์ท โรงแรม ที่พัก ด้วยบล็อกผนังตกแต่ง สมาร์ทบล็อค สี่ช่องลม เพิ่มความโล่ง โปร่ง สบาย สวย อย่างมีสไตล์

ส่งผ่านธรรมชาติสู่การออกแบบอาคารด้วยบล็อกช่องลม "Ventilation Block"

แก้ปัญหาทาวน์โฮมพื้นที่แคบ ให้บ้านโปร่งโล่งน่าอยู่ ด้วย“บล็อกช่องลม” ช่วยเพิ่มแสงและลมจากธรรมชาติ

สมาร์ทบล็อค G4 อิฐมวลเบาประหยัดพลังงาน เบอร์ 5 เข้าร่วมงานพิธี First Brick ก่ออิฐก้อนแรก โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. เปิดโครงการอาคาร “EGAT Learning Center” 

บล็อคผนังตกแต่ง สมาร์ท บล็อคสี่เหลี่ยมซ้อน กับโครงการ Unio Town ศรีนครินทร์-บางนา ใช้ทำเป็นรั้วที่ให้ความโล่ง โปร่ง สบาย สวยอย่างมีสไตล์

โล่งโปร่งอย่างมีสไตล์ กับการตกแต่งผนังด้วยบล็อคตกแต่ง สมาร์ท บล็อคสี่ช่องลม

"Ventilation Block" บล็อกช่องลมวัสดุตกแต่งผนังที่ช่วยเพิ่มความสว่างปลอดโปร่งให้กับอาคารโรงงาน หรือ คลังสินค้า ได้อย่างเหมาะสม

ให้ผนังได้หายใจ กับ "สมาร์ท บล็อค 4 ช่องลม (Smart Four Ventilation Block)" บล็อกช่องลมที่จะเนรมิตรบ้านให้โล่ง เย็นสบาย ในสไตล์โมเดิร์น

"SmartBlock" ผนังบล็อกที่ตอบโจทย์การตกแต่ง Space ที่ต้องการแสงสว่าง และความปลอดโปร่ง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้